Algemene Huurvoorwaarden

CostaCabana heeft getracht de voorwaarden beknopt en helder te houden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig, zowel u, CostaCabana als verhuurder vinden in deze voorwaarden haar rechten en plichten. Middels uw reservering / betaling aan CostaCabana bevestigt u met de hieronder genoemde voorwaarden akkoord te gaan.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden welke worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk (verder genoemd Webshop Keurmerk) zijn een integraal onderdeel van de overeenkomst. Deze kunt u hier nalezen: Algemene Voorwaarden Webshop Keurmerk.

Aard van de overeenkomst

CostaCabana treedt op als vertegenwoordiger van de verhuurder(s), en bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen verhuurders en huurders. De afgesloten huurovereenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen verhuurder(s) en huurder(s). Alleen tussen die partijen ontstaan rechten en plichten uit de huurovereenkomst. In deze voorwaarden zal verhuurder en/of haar vertegenwoordiging ter plaatse als ‘CostaCabana’ worden omschreven, en degene uit wiens naam de boeking is verricht als ‘huurder’.

Correcte opgave, acceptatie

Reisgezelschap

Bij iedere accommodatie staat het maximaal aantal toegestane personen vermeld. Huurder dient de samenstelling van het reisgezelschap vooraf bekend te maken. Bij overschrijding van het aantal toegestane personen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf, zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

Leeftijdsvoorbehoud

Verschillende accommodaties zijn niet beschikbaar voor jongeren. Indien bij aankomst blijkt dat er toch sprake is van een groep personen met een gemiddelde leeftijd lager dan aangegeven bij de betreffende accommodatie, zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

Huisdieren

In veel accommodaties zijn huisdieren niet toegestaan, of slechts met bijbetaling. Indien u met huisdier komt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie. Het spreekt voor zich dat huisdieren niet in zwembaden en op bedden, banken en stoelen mogen. Een EU-paspoort voor uw huisdier is verplicht. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met uw dierenarts.

Algemeen

CostaCabana behoudt zich te allen tijde het recht voor gasten te weigeren of boekingen te annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Reservering

Nadat CostaCabana uw reservering geaccepteerd heeft, ontstaat er een betalingsverplichting. Zodra huurder de aanbetaling van 35% heeft voldaan is de gekozen verblijfsperiode voor huurder gereserveerd. Indien CostaCabana de aanbetaling niet binnen 2 dagen na verzenden van de reserveringsbevestiging ontvangt, vervalt de reservering van de accommodatie, de betalingsverplichting blijft echter bestaan.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode op de rekening zoals in de reserveringsbevestiging genoemd te zijn bijgeschreven. Indien het resterende bedrag niet tijdig is bijgeschreven wordt de reservering geannuleerd, de betalingsverplichting blijft echter bestaan.
Indien er tussen reserveringsdatum en aanvang van de verhuurperiode minder dan 8 weken zitten, is het gehele bedrag ineens verschuldigd.

Belangrijk: als betalingskenmerk het reserveringsnummer vermelden, zonder het reserveringsnummer kan CostaCabana betalingen niet juist plaatsen.

Wijziging

Het is niet mogelijk om de accommodatie of de gekozen periode te wijzigen na acceptatie van een reservering. Wijzigingen bezetting of extra services kunnen mogelijk zijn, afhankelijk van beschikbaarheid. Deze wijzigingen kunnen worden belast met een wijzigingstarief van € 35.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door huurder

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden naast de verschuldigde boekingskosten en de kosten voor de eventueel afgesloten annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Bij annulering niet eerder dan 6 weken voor de geplande aankomstdatum is de volledige som verschuldigd. Bij annulering eerder dan 6 weken maar niet eerder dan 8 weken voor de geplande aankomstdatum is 75% van de volledige som verschuldigd. In alle andere gevallen is 50% van de volledige som verschuldigd.

Annuleringen dienen direct telefonisch of per e-mail aan CostaCabana te worden doorgegeven en schriftelijk te worden bevestigd waarbij altijd geldt dat annuleringen die buiten kantooruren binnen komen op de eerstvolgende werkdag worden verricht. De dag van ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt als de dag van annulering aangemerkt.

Annulering door CostaCabana

Indien enige omstandigheid noopt tot annulering van de reeds gehuurde, zal hier zo spoedig mogelijk kennis van worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal het reeds door huurder betaalde bedrag direct worden teruggestort. De huurder heeft jegens CostaCabana geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Aankomst

Sleutel- en waarborg procedure

1. Indien Huurder zich bij het lokale kantoor dient te melden
Huurder dient zich op de reguliere aankomstdag tussen 16:00 en 21:00 uur op de door CostaCabana aangegeven locatie te melden. Hierna zullen vertegenwoordigers ter plaatse de incheckprocedure met huurder afhandelen. Bij de incheckprocedure voldoet huurder de borg en eventuele bijkomende kosten contant. Huurder ontvangt dan eveneens additioneel gehuurde zaken en de sleutels van de woning.
Indien huurder door onvoorziene omstandigheden niet bij machte is binnen de normale inchecktijd in te checken, dient huurder zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 20:00 uur op de aankomstdag contact op te nemen met de vertegenwoordig(st)er ter plaatse. Deze vertegenwoordig(st)er biedt u een alternatief tijdstip voor de incheck aan. Let op: Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten voor een afwijkende incheck tussen 21:00 - 24:00: € 50,-, na 24:00: € 150,-, ter plaatse contant te voldoen.
Ter verificatie dient huurder bij aankomst een kopie van het CostaCabana reserveringsformulier en geldige legitimatiebewijzen van het reisgezelschap te tonen aan de vertegenwoordig(st)er ter plaatse.

2. Indien Huurder zich rechtstreeks naar de accommodatie dient te begeven
Huurder dient zich op de reguliere aankomstdag na 16:00 op het door CostaCabana aangegeven adres te begeven. Bij aankomst dient de Huurder een SMS te versturen naar het aankomstnummer, waarna de code voor toegang tot de sleutelkluis zal worden afgegeven.
Indien huurder door onvoorziene omstandigheden niet bij machte is binnen de normale inchecktijd in te checken, dient huurder in ieder geval voor 20:00 uur op de aankomstdag contact op te nemen met de vertegenwoordig(st)er ter plaatse.
Bij bezoek van een vertegenwoordiger kan ter verificatie aan Huurder een kopie van het CostaCabana reserveringsformulier en geldige legitimatiebewijzen van het reisgezelschap te tonen aan de vertegenwoordig(st)er ter plaatse.

Waarborgsom

CostaCabana maakt gebruik van een schadefonds, waarmee de meeste (kleine) schades aan de verhuurder worden vergoed. De premie is niet restitueerbaar. Bij schades boven € 500,- kunt u door CostaCabana, vertegenwoordig(st)er en/of de verhuurder rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Indien er een waarborgsom wordt gevraagd en u deze nog niet per bank heeft voldaan:
Bij aankomst betaalt u de waarborgsom (borg) contant aan onze vertegenwoordig(st)er ter plaatse. Er worden kosten gerekend voor de verwerking. De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek op uw bank- of girorekening teruggestort (buiten bijzondere omstandigheden). Hierop worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan de accommodatie aanwezige zaken in mindering gebracht. Het terugontvangen ervan is een zaak tussen verhuurder (eigenaar/receptie/lokale agent) en huurder. CostaCabana is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die hieromtrent kunnen ontstaan.

Alle schade en gebreken welke niet binnen 24 uur na sleuteloverdracht aan CostaCabana of haar vertegenwoordiger zijn gemeld worden verondersteld door huurder te zijn veroorzaakt.

Vriendengroepen betalen een waarborg zoals vermeld bij de accommodatie. Deze waarborg geldt als eigen risico, eventuele schades worden in eerste instantie hiermee verrekend. Schades boven de waarborgsom, met een maximum van € 500,- worden door het bovengenoemde schadefonds gedragen. Bij schades boven € 1250,- kunt u door CostaCabana, vertegenwoordig(st)er en/of de verhuurder rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Overige huurders betalen - indien van toepassing - de waarborgsom zoals aangegeven op het reserveringsformulier en de website. De hoofdhuurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de vertegenwoordiger bekend te maken.

Oplevering van de accommodatie door CostaCabana

Uw accommodatie wordt schoon opgeleverd. De schoonmaakteams van de vertegenwoordig(st)er zorgen ervoor dat huurder in een goed gereinigde accommodatie terecht komt. Alle op- of aanmerkingen over schoonmaak of inventaris dient huurder op de aankomstdag (= binnen 24 uur) direct door te geven aan de vertegenwoordig(st)er.

Diensten ter plaatse

De verleende diensten ter plaatse worden uitgevoerd door partijen aangesteld door CostaCabana of de verhuurder. Voor internet gelden datalimieten per week.

Toeristenbelasting

Sinds 2013 heeft Catalonië besloten om toeristenbelasting te heffen. Deze belasting wordt op uw boeking berekend. Deze belasting geldt momenteel voor personen vanaf 17 jaar en worden voor een maximum van 7 dagen gerekend. De belastingtarieven worden bepaald door de overheid, eventuele tussentijdse aanpassingen kunnen aan u worden doorberekend.

Verblijf

Gedragsregels

Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient de huurder de nachtrust van de omwonenden te respecteren en geen overlast te veroorzaken. Bij geconstateerde overlast veroorzaakt door de huurder, heeft CostaCabana het recht de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder enige restitutie van betaalde huursom of borgsom.

Bezoek

Ontvangen van bezoek is toegestaan tot een maximum van de helft van het maximaal toegestane aantal personen. Het bezoek dient de accommodatie voor 24:00 te verlaten.

Bewoning

Bewoning door meer personen dan het bij boeking aangegeven aantal is niet geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de gehuurde accommodatie. Het plaatsen van tent, camper of caravan in de tuin is niet toegestaan.

Betredingsrecht

Uit hoofde van haar functie hebben medewerkers of gedelegeerden van CostaCabana te allen tijde het recht om de accommodatie te betreden indien zij dit nodig achten. CostaCabana zal trachten het betreden vóór betreding aan huurder bekend te maken. Deze vertegenwoordigers van CostaCabana kunnen zich legitimeren met een speciale pas.

Faciliteiten en Foto's

Niet alle in de beschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, speeltuinen, restaurants, uitgaansgelegenheden etc. zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. CostaCabana is niet aansprakelijk voor voorzieningen van derden die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren.
Bij diverse accommodaties is vermeld dat Wifi (gratis cq. betaald) beschikbaar is. Het is goed te realiseren dat de kwaliteit en snelheid van draadloos internet kan afwijken van wat u gewend bent. De bruikbaarheid, werking en snelheid van Wifi is dan ook niet gegarandeerd.
De getoonde foto's van de accommodatie tonen de binnenruimtes en buitenruimtes op het moment van de opname. Er kunnen wijzigingen in beplanting, meubilair en aankleding hebben plaatsgevonden. Bij het maken van de foto's wordt een groothoeklens gebruikt, om zoveel mogelijk van de ruimte te laten zien. De foto's kunnen niet worden gebruikt als maatgeving. De getoonde accessiores zijn niet altijd aanwezig in de accommodatie.

Nutsvoorzieningen

Het is mogelijk dat er tijdens uw verblijf bepaalde nutsvoorzieningen (o.a. water, elektra, gas) tijdelijke onderbrekingen in de levering kennen. CostaCabana heeft hier geen invloed op, en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor dergelijke onderbrekingen. Indien de accommodatie beschikt over flessengas, is het mogelijk dat deze tijdens verblijf leeg raakt. Indien er bij de accommodatie onverhoopt geen reserveflessen beschikbaar zijn zal CostaCabana na melding de voorraad flessengas binnen 2 werkdagen aanvullen.

Vertrek

Huurder dient de accommodatie te verlaten vóór 10:00. Bij een later vertrek zonder uitdrukkelijke toestemming van CostaCabana, is CostaCabana gerechtigd tot het inhouden van uw borgsom voor het verlengde verblijf met een maximum van 100 Euro per uur.

Oplevering van de accommodatie door huurder

Bij het verlaten van de accommodatie zorgt huurder ervoor dat:

Indien de woning, de tuin en/of het terras niet als boven omschreven achtergelaten wordt, is CostaCabana gerechtigd tot het op de borg inhouden van schoonmaakkosten tot een maximum van 250 Euro.
Indien gehuurd bedlinnen / handdoeken gescheurd, gevlekt (o.a. hennatattoos, inkt) of anderszins abnormaal beschadigd of onbruikbaar is geworden, is CostaCabana gerechtigd tot het op de borg inhouden van vervangingskosten.

Sleutels

Sleutels en eventuele andere gehuurde zaken zoals internet dongle etc. dienen uiterlijk om 10:30 te worden afgegeven op de door CostaCabana aangegeven locatie. Indien deze niet (tijdig) worden afgegeven zal CostaCabana de kosten van vervanging inhouden op de borg.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde woning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde object behoren en zal de schade waarvan zonder tegenbewijs vermoed wordt dat die is veroorzaakt door toedoen van huurder, geheel door huurder vergoed dienen te worden naar nieuwwaarde, terstond en aan de vertegenwoordig(st)er. CostaCabana is gerechtigd om daartoe de waarborgsom aan te wenden. Indien vervangingskosten de waarborgsom overstijgen, dien de huurder onverwijld het verschil te voldoen. Indien dit niet terstond plaatsvind, zal huurder in rechte worden betrokken en zal de huurovereenkomst zonder enige restitutie direct worden ontbonden.
Bij extreme toegebrachte schade aan de woning of grove overlast voor buurtbewoners veroorzaakt door de huurder, heeft CostaCabana het recht de huurovereenkomst zonder enige restitutie direct te ontbinden.

Aansprakelijkheid van CostaCabana

CostaCabana treedt op als vertegenwoordiger van de verhuurder(s) en is dan ook niet verder aansprakelijk dan voor zover er verband bestaat met de prestatie van bemiddeling, in ieder geval is CostaCabana niet verder aansprakelijk dan de door de huurder betaalde huursom.
CostaCabana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door CostaCabana bemiddelde accommodaties. CostaCabana is niet aansprakelijk voor enige overlast gedurende het verblijf, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de accommodatie, tijdelijke uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de accommodatie. CostaCabana staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie. De beschrijving en indrukken van de accommodatie en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van CostaCabana. CostaCabana is niet aansprakelijk voor niet verwijtbare fouten in de beschrijvingen zoals deze op de website vermeld worden.

Klachten

Mocht u, ondanks de zorg en de inspanning van CostaCabana en het locale service kantoor, van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf, dient u dit gelijk te melden bij het lokale service kantoor. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek de tijd om de klacht per email in te dienen bij: [email protected] Vermeld hierbij duidelijk uw reserveringsnummer en naam van het verblijf. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Klachten die niet ter plaatse zijn gemeld, worden niet in behandeling genomen.

Bijzondere voorwaarden

Iedere accommodatie kan additionele eigen voorwaarden bezitten. Deze voorwaarden worden geacht hieronder te zijn toegevoegd.

Wijzigingsclausule

CostaCabana behoudt zich het recht voor de bovengenoemde voorwaarden eenzijdig en zonder instemming te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een reservering de meest gunstige bepaling zal prevaleren.